Door op 30 juni 2013

10 essentiele uitgangspunten voor een integraal en lokaal WZW beleid

In het regeerakkoord zijn vergaande maatregelen aangekondigd om de verzorgingsstaat ook voor de toekomstige ouderen veilig te stellen. Daarbij is voor lokale overheden een cruciale rol weggelegd om deze transities om te zetten in lokaal WMO beleid. Enige maanden geleden heeft de LAO het advies gepresenteerd “OUDEREN, WONEN, WELZIJN EN ZORG”; naar een oplossingsrichting voor de vergrijzingspiek. Dit advies is opgesteld door de LAO werkgroep WWZ en bevat een visie op de problematiek, de uitwerking van deze visie in drie thema’s en een aantal mogelijke oplossingen. Om de lokale afdelingen te faciliteren bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma 2014, heeft de LAO werkgroep WWZ het advies vertaald naar 10 essentiële uitgangspunten voor een integraal en lokaal WWZ beleid. Indien daar behoefte aan is, kunnen leden van de werkgroep WWZ een toelichting of inleiding verzorgen bij een afdelingsvergadering. U kunt daarvoor contact opnemen met Jetty Voermans tel. 06 539 236 25.

10_punten voor LAO flyer_1_ _2_