7 maart 2016

21 maart 2016 symposium: ‘Een rechtvaardig pensioenstelsel voor nu en straks!’

Locatie: Jaarbeurs (het Beatrixgebouw) te Utrecht

17.00 uur:  Inloop met soep en broodje,

Aanmelden noodzakelijk, bel de reserveerlijn van de PvdA: 020-5512155. Het nummer van deze bijeenkomst is: 5896. Houd je relatienummer en postcode bij de hand. Heb je geen relatienummer, dan word je (tijdens kantooruren) doorverbonden met een van onze medewerkers.

18.00 uur: Start symposium. Het ouderen netwerk wil samen met onze politieke vertegenwoordigers, de Jonge Socialisten, FNV en FNV jongeren met u van gedachten wisselen over Arbeid, Inkomen en Pensioen in het kader van bestaanszekerheid.

  • Hoe verdelen we de koek als het gaat om werk en pensioen.
  • Hoe zorgen we dat er voldoende koek blijft.

De wereld verandert. Burgers veranderen mee. Participeren in veranderingen is zelden een knelpunt als er voldoende aandacht wordt geschonken aan het mobiliseren van bereidheid bij burgers en rekening wordt gehouden met gerechtvaardigde belangen. Dit vereist luisteren naar mensen, eerlijk problemen aangeven en vanuit een visie samen antwoorden genereren.

Dat vraagt meer dan alleen reageren op de huidige schrijnende gevallen om te voorkomen dat we als PvdA niet achter de feiten aan blijven lopen.

Agenda

1. Welkom door voorzitter ONP, Fred Plantinga

2. Opening door dagvoorzitter Hans Alberse

3. Van Waarde en een rechtvaardig pensioenstelsel Hans Spekman

4. Jongeren versus ouderen? We doen het samen!
(Harm Hofman, ONP), werkgroep Arbeid, Inkomen en Pensioen.

5. Vakbonden en de toekomst.
(Gijs van Dijk, Chris Driessen FNV)
a. pensioendiscussie; zekerheid versus flexibel; risico en weinig premie.
b. kan solidariteit nog over 50 jaar met een globale arbeidsmarkt.

6. Hoe ziet de jongere het pensioen over 50 jaar. Esther Crabbendam FNV Jong, Lieke Kuiper JS)
a. ZZP en het betalen van premie
b. Individualiteit en solidariteit over 50 jaar

7. De uitdaging van den Haag. (Jetta Klijnsma, Roos Vermeij)

8. Pauze

9. Panel discussie: Fred Plantinga (ONP). Jetta Klijnsma (staatssecretaris), Roos Vermeij (PvdA Tweede Kamerlid), Gijs van Dijk en Chris Driesen (FNV), Ester Krabbendam (FNV jong) Lieke Kuiper, Harm Hofman (PvdA Ouderennetwerk) en Hans Spekman (voorzitter PvdA)

10. Conclusie Hans Spekman

11. Bedanken sprekers panelleden, techniek en aanwezigen door Fred Plantinga

(aansluitend borrel)

Tekst symposium H. Hofman

Aanmelden:
Voor deze bijeenkomst is het noodzakelijk om je aan te melden. Dit kan via de reserveerlijn van de PvdA: 020-5512155. Voor aanmelding heb je het nummer van deze bijeenkomst nodig: 5896. Houd ook je relatienummer en postcode bij de hand. Als je geen relatienummer hebt, word je doorverbonden met een van onze medewerkers (tijdens kantooruren).