Door Redactie op 3 juli 2018

Baukje van Hes wordt de nieuwe penningmeester van het ONP

Baukje van Hes uit Steenwijk volgt Fred Plantinga op als penningmeester van het Ouderen Netwerk PvdA (ONP). Dat heeft de coördinatiegroep van het ONP vandaag besloten.

Baukje heeft veel ervaring met het financieel beleid van de organisaties waar zij deel van uitmaakte. Vaak was zij zelf penningmeester van deze organisaties. Reden genoeg voor de coördinatiegroep om haar de financiën van het ONP toe te vertrouwen.

Dit brengt ook met zich mee, dat Baukje van nu af aan deel uitmaakt van de coördinatiegroep van het ONP.

Door gezondheidsperikelen ziet Fred Plantinga zich genoodzaakt het penningmeesterschap neer te leggen. Begin 2017 had hij zich om dezelfde reden al teruggetrokken als voorzitter van het ONP.

De administratieve overdracht van het penningmeesterschap zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden.