21 november 2018

Beter geen pensioenakkoord dan een slecht akkoord (Update)

André van Dokkum (foto), voorzitter van het Ouderen Netwerk PvdA, stelt naar aanleiding van het mislukken van het overleg over het pensioenstelsel op 20 november 2018:

“Het mechanisme waarop de regering in wilt spelen is dat veel mensen moeilijk kunnen leven met de onzekerheid en de vervelende sfeer die rond pensioenen is neergezet. En dan akkoord gaan met een slechte situatie om maar van dat vervelende gevoel af te zijn.

Ons huidige stelsel is bij uitstek gebaseerd op vertrouwen binnen en tussen generaties, tussen werkenden en gepensioneerden: solidariteit.

Het is de uitdaging voor alle betrokkenen om te bewerkstelligen dat ons stelsel

  1. met herstel van vertrouwen,
  2. op basis van collectiviteit en solidariteit, 
  3. voor alle werkenden een goede oudedagsvoorziening waarborgt.”

Tweede Kamerlid Gijs van Dijk:
“Het pensioenoverleg is geklapt. Dat is ongelooflijk jammer, want er lag een kans om de pensioenen weer te laten stijgen, mensen eerder te kunnen laten stoppen met werken en dat zelfstandigen een pensioen zouden kunnen opbouwen.”
Lees zijn artikel ‘Kabinet: kom met een beter bod’

De verklaring van FNV, VCP en CNV na het mislukken van het overleg is hier te lezen.