Door Redactie op 19 juni 2017

Betere kansen op werk voor oudere werklozen door persoonlijke aanpak

De kans op werk voor oudere werklozen is kleiner is dan voor andere leeftijdsgroepen. Dat is niet goed. Het onbenut laten van hun kennis en ervaring is ongunstig voor de samenleving. Het symposium ‘De kracht van ervaring’ verkende voor de PvdA de mogelijkheden voor verbetering. PvdA-voorzitter Hans Spekman: “We laten niemand afschrijven om wie of wat hij is.”

Hans Spekman

Meer banen en scholing
De werkgelegenheid neemt de laatste jaren weer toe, daar profiteert een deel van de oudere werklozen van. Verdere toename van het aantal banen is een deel van de oplossing. Aan de andere kant zien we een toename van het aantal moeilijk te vervullen vacatures. Scholing voor werk waarvoor te weinig mensen beschikbaar zijn, biedt perspectief voor wie daartoe in staat is en daartoe in staat wordt gesteld.
Ondanks het aantrekken van de werkgelegenheid, zitten veel mensen echter nog uitzichtloos thuis.

Amma Asante

“Werkloosheid op zich doet al wat met mensen”
Vele oudere werklozen willen werken, maar zij krijgen bij sollicitaties afwijzing na afwijzing. Verlies van zelfvertrouwen is vaak het gevolg. Een neerwaartse vicieuze cirkel dreigt. Dat is allerminst bevorderlijk voor een kans op de arbeidsmarkt. De aanpak van de werkloosheid moet volgens oud-Tweede Kamerlid Amma Asante daarom onder meer gericht zijn op het herstel van het zelfvertrouwen van de werkzoekende.

Op de persoon gerichte aanpak
De overtuiging groeit dat een aanpak, die die rekening houdt met de persoon, meer succes heeft voor het vinden van een baan. De bevordering van het zelfvertrouwen is daar één aspect van. Verder kunnen de gemeente en het UWV met een op de persoon gerichte aanpak veel winst behalen. Vaak beperkt hun kennis van een werkloze zich tot de gegevens ‘uit de kaartenbak’, terwijl een passende baan eerder gevonden wordt als zij meer weten over de persoon, die wil werken. Een goed contact tussen gemeente, UWV en werkgevers maakt de kans groter op een (passende) baan.

Gijs van Dijk

Bestrijding van het verkeerde beeld van oudere werklozen
Hèt grote probleem is echter het verkeerde beeld, dat veel werkgevers hebben van oudere werklozen. Het zijn volgens oud-FNV-er Gijs van Dijk mythen, waarin veel werkgevers ten onrechte geloven en die ook weerlegbaar zijn. Actieve bestrijding van dat beeld is een belangrijke voorwaarde om ouderen gelijke kansen te geven op een baan.

Raf Jacobs

Meer maatregelen om de kans op werk te vergroten
Tijdens het symposium zijn tal van maatregelen genoemd. Twee voorbeelden:
– Levenlang leren, waardoor een werknemer eerder in aanmerking komt voor een andere baan.
– Bij aanbesteding zorgen dat bedrijven met een goed sociaal personeelsbeleid een streepje voor hebben.
De overige genoemde maatregelen zijn in het verslag opgenomen.

Programma ‘Den Haag maakt werk van 50+’ als voorbeeld
Raf Jacobs, programmamanager, liet als voorbeeld zien hoe de gemeente Den Haag concreet werkt aan het verbeteren van de positie van oudere werkzoekenden op de arbeidsmarkt.

Lees het verslag van het symposium ‘De kracht van ervaring’, gehouden op 13 mei 2017