Door Redactie op 28 juli 2016

Blauwe envelop blijft voor mensen die niet vaardig zijn op de computer

Kort vóór het zomerreces is het eindelijk definitief beklonken in de Tweede Kamer: mensen die niet (meer) overweg kunnen met een computer ontvangen automatisch de berichten van de Belastingdienst in een blauwe envelop, als zij daarom vragen. Deze regeling geldt voor onbepaalde tijd. Dit schrijft de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe op zijn website.

 

Digitalisering berichtenverkeer Belastingdienst
De Belastingdienst wilde op grond van de recente Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst het berichtenverkeer stapsgewijze over een periode van ongeveer 7 jaar vrijwel geheel digitaliseren. Mensen die niet (meer) gebruik kunnen maken van een computer zouden naar de Belastingdienst toe kunnen gaan of zich tot anderen kunnen wenden om te helpen bij het contact met de Belastingdienst via de computer.

Lees verder op de website van de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe