Door Redactie op 6 oktober 2017

Conferentie ‘Wonen en zorg voor ouderen’ op 11 november 2017

Mensen blijven langer leven en het aandeel ouderen in de samenleving neemt de komende decennia fors toe. Dat heeft grote invloed op onze samenleving. Hoe kunnen we die zodanig inrichten dat de kwaliteit van leven voor ouderen in de toekomst blijft gewaarborgd? Op 11 november gaan we over een antwoord op die vraag met elkaar in gesprek tijdens de conferentie ‘Wonen en zorg voor ouderen’.

UITNODIGING

CONFERENTIE WONEN EN ZORG VOOR OUDEREN

Op zaterdag 11 november organiseren het PvdA netwerk Zorg WPC en het Ouderen Netwerk PvdA samen de conferentie over wonen en zorg voor ouderen. En wij nodigen u gaarne uit hieraan deel te nemen.

Waarom deze conferentie?

Het is hoogste tijd dat de samenleving zich voorbereidt op de drastische verandering van de bevolkingssamenstelling en in het bijzonder op het oud worden van de babyboomgeneratie. De toename van vooral het aantal kwetsbare ouderen heeft niet alleen gevolgen voor de vraag naar passende woonvoorzieningen en zorg, maar omvat een veel bredere maatschappelijke opgave: een herinrichting van de samenleving.

De verpleeghuiszorg lijkt in continue crisis. De zorg thuis staat onder druk door het toenemend aantal ouderen dat thuis woont, terwijl de budgetten onvoldoende meegroeien en voor ouderen belangrijke welzijnsvoorzieningen zijn wegbezuinigd of overgedragen aan vrijwilligers. Ouderen vereenzamen en krijgen onvoldoende zorg en begeleiding.

Een probleem is voorts het gebrek aan betaalbare senior (huur- en koop)woningen en nieuwe woonvormen, waarin mensen met beperkingen goed kunnen wonen en waarin op doelmatige wijze zorg kan worden verleend. Voor kwetsbare ouderen zijn ook de veiligheid  van een buurt en de aanwezigheid van voorzieningen dichtbij  knelpunten.

Tegelijkertijd zijn er ook hoopvolle ontwikkelingen, zoals de toenemende participatie van ouderen, burgerinitiatieven om ouderen in de wijk te ondersteunen, nieuwe woonvormen en door ouderen geleide zorgcoöperaties. De scherpe scheidslijnen tussen intra- en extramuraal worden geleidelijk geslecht en de transformatie van de verpleeghuiszorg  is in gang gezet.

Het netwerk Zorg en het Ouderennetwerk vinden het belangrijk dat de PvdA meer systematisch nadenkt over de vraag hoe mensen in deze tijd oud willen worden en op welke wijze samenleving en overheid de gevolgen van de dubbele vergrijzing gaan opvangen. Of beter: kunnen we de samenleving zodanig inrichten dat de kwaliteit van leven voor ouderen in de toekomst blijft gewaarborgd?

Wat gaan we doen en wie zijn de sprekers?

Op zaterdag 11 november gaan we de relevante ontwikkelingen in kaart brengen. Prof. Henk Nies, bestuurder van Vilans, schetst de transformatie van de zorg en Joyce Langenacker, wethouder in Haarlem, brengt in kaart op welke wijze gemeenten de kwaliteit van leven voor ouderen bevorderen (age-friendly cities). Daarna gaan we met elkaar in gesprek in workshops over hoe onze toekomstvisie eruit ziet en op welke wijze wij als politieke partij deze dichterbij kunnen brengen. Als afsluiting van de dag vragen we aan een lid van de Tweede Kamer fractie, aan Eerste Kamer lid Jopie Nooren, en aan de nieuwe partijvoorzitter om te reageren op wat er deze dag naar voren is gebracht en naar hun opvattingen over hoe de partij  tot een inspirerende visie op de toekomst voor ouderen komt.

De onderwerpen van de workshops zijn:

  • Wonen. Workshopleider Jeroen Olthof, wethouder in Zaanstad
  • Preventieve ouderenzorg. Workshopleider staat nog niet vast
  • Informele zorg. Workshopleider staat nog niet vast

Dagvoorzitter is Marith Volp, tot voor kort lid van de Tweede Kamer en woordvoerder Zorg.

Wij nodigen u graag uit om aan deze conferentie deel te nemen.

Locatie

De locatie is Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht. Deze locatie is op loopafstand van het Centraal Station. Parkeermogelijkheden zijn er o.a. bij de Jaarbeurs .

Het programma van de dag

10.30 Ontvangst

11.00 Opening

11.15 Presentatie Prof. Henk Nies, bestuurder Vilans

11.40 Presentatie mevr. Joyce Langenacker, wethouder in Haarlem

12.05 Discussie en vragen

12.30 Lunch

13.30 Eerste ronde van de workshops

14.45 Korte pauze en wisseling van zaal

15.00 Tweede ronde workshops

16.15 Afsluiting

Aanmelden

U kunt zich aanmelden op mailadres zorg.onp@gmail.com. We raden u aan dat zo snel mogelijk te doen. Het aantal plaatsten is beperkt en we nodigen ook andere organisaties uit. Geeft u daarbij ook uw voorkeur aan voor de twee workshops, waaraan u wilt deelnemen. Dan kunnen wij tijdig een passende indeling maken. Wilt ook vermelden of u lid bent van een van beide netwerken of van een ander netwerk/organisatie?

Kosten

De kosten voor de lunch bedragen € 10,- Indien u gebruik wilt maken van de lunch vragen wij u dit bij de aanmelding aan te geven. Het bedrag kunt u contant betalen bij de balie bij binnenkomst; het is niet mogelijk te pinnen.

Graag ontmoeten wij u op 11 november!

Nico Bernts, voorzitter netwerk Zorg WPC

André van Dokkum, voorzitter Ouderennetwerk

Foto van Joyce Langenacker

Joyce Langenacker

Foto van Henk Nies

Henk Nies

Foto van Marith Volp

Marith Volp

Foto van Jeroen Olthof

Jeroen Olthof