Door op 27 februari 2014

Een oproep uit Drenthe

De PvdA Werkgroep Ouderenbeleid Drenthe heeft per e-mail een brief gezonden aan alle internettende partijgenoten in Drenthe van 65 jaar en ouder met de oproep om op de PvdA te stemmen, ondanks de teleurstelling die vele ouderen voelen over de wijze waarop de PvdA(-fractie) heeft gereageerd op hun zorgen en argumenten over het beleid. Lees hier  de oproep van Drenthe. Doet goed voorbeeld hier ook goed volgen?