Door Redactie op 13 april 2017

Geen Europese bemoeienis met Nederlandse pensioenen

Dat de eurogroep onderzoek doet naar de verschillende pensioenstelsels in Europa zien sommige Kamerfracties als bedreigend. Alle woordvoerders willen dat pensioenen een nationale aangelegenheid blijven. Dit kwam naar voren tijdens een debat in de Tweede Kamer op 12 april, zo blijkt uit het korte verslag van de Tweede Kamer zelf.

Nederland heeft een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Maar binnen Europa zijn er nog genoeg landen waar een goede pensioenvoorziening niet normaal is. Die slecht georganiseerde pensioenen kunnen een groot financieel risico op de begroting van een lidstaat zijn.

Omdat de eurolidstaten via de muntunie, via de euro dus, aan elkaar verbonden zijn, heeft de eurogroep een zogenoemde benchmark gemaakt. Daarmee kun je pensioenstelsels vergelijken en kun je zien waar financiële risico’s liggen.

Vrees voor inmenging

Is de Europese discussie over pensioenen wel zo vrijblijvend als die lijkt? Van Rooijen (50PLUS) vreest voor Europese inmenging in het Nederlandse stelsel. Ook Van Kent (SP) denkt dat op basis van de onderzoeksresultaten dictaten vanuit Brussel kunnen worden opgelegd. Laat Brussel er niet vandoor gaan met onze pensioenpotten, waarschuwt ook Van Dijck (PVV).

Vergelijken kan geen kwaad

Andere woordvoerders willen evenmin dat Europa gaat tornen aan de nationale bevoegdheid om pensioenen te regelen, maar vinden de benchmark totaal geen bedreiging. Zolang die maar niet leidt tot nieuw beleid of aanvullende regelgeving, zegt Lodders (VVD).

Snels (GroenLinks) merkt op dat we er allemaal belang bij hebben dat de overheidsfinanciën van de eurolidstaten op de lange termijn houdbaar zijn. Daarom is het juist goed om naar elkaars stelsel te kijken, vindt Van Weyenberg (D66). Het is heel relevant om dit soort onderzoeken te doen, vult Omtzigt (CDA) aan. Zo kun je van elkaar leren, denkt ook Nijboer (PvdA).

Pensioenen blijven onze eigen zaak

Minister Dijsselbloem (Financiën) verzekert de Kamer ervan dat Nederland volledig over zijn eigen pensioenstelsel gaat. En wat de Nederlandse regering betreft blijft dat ook zo. Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) benadrukt nog eens dat het Nederlandse stelsel het tweede beste van de wereld is: “en desalniettemin blijven we het stelsel vervolmaken”.

De Kamer stemt op 18 april over de ingediende moties.

Dit bericht is onverkort overgenomen van de website van de Tweede Kamer

Lees het volledige verslag van het Kamerdebat