Door Redactie op 27 januari 2018

Gijs van Dijk: “De pensioenen zijn echt hèt thema van de komende tijd.”

De PvdA wil graag over verbeteringen van het pensioen praten, maar voorstellen daartoe moeten wel passen bij de uitgangspunten voor een nieuw pensioenstelsel, die de PvdA hanteert. Dat geldt ook voor het voorstel van Van Rooijen van 50 PLUS om de rekenrente voor een periode van 5 jaar te verhogen. Aldus Gijs van Dijk tijdens de behandeling in eerste termijn van het initiatiefwetsvoorstel van Van Rooijen in de Tweede Kamer.

“In die uitgangspunten uit 2013 staat dat de solidariteit tussen oud en jong moet blijven bestaan en dat zowel jongeren, ouderen als werkenden het vertrouwen zouden moeten hebben dat ze het pensioen dat ze opbouwen ook samen zullen delen, dat ze er samen sterker van worden en dat ze er ook als individu beter van worden. Voor de debatten in de komende maanden zal dat voor mij ook het belangrijkste uitgangspunt zijn: het draagvlak van werknemers en werkgevers is essentieel; zonder draagvlak geen pensioenherziening.”

Omdat de verbinding tussen het stelsel en het wetsvoorstel nog onvoldoende is uitgewerkt, stelt Van Dijk enkele vragen aan Van Rooijen. Daar wil hij eerst antwoord op voordat hij zich over het wetsvoorstel uit wil spreken.

Lees een beschrijving van het debat in een notendop, op de website van de Tweede Kamer

Lees de gehele inbreng van Gijs van Dijk in eerste termijn