Door Redactie op 21 december 2017

Herman Tjeenk Willink: “Makkers, ten laatste male?”

“Hoe wordt de PvdA van een gedepolitiseerde bestuurderspartij waarvan de vertegenwoordigers hun positie aan het bestaande politieke bestel ontlenen, weer een politieke partij die zich niet bij het bestaande maatschappelijke bestel neerlegt?”

In augustus van dit jaar sprak Herman Tjeenk Willink met de leden van de nieuwe PvdA-Kamerfractie. “Mijn onvrede betreft de volstrekt onhelder geworden eigen visie van de PvdA op de maatschappij waarin we leven en de rol van de overheid daarin.”

Zijn inleiding voor de fractie is bewerkt en als artikel opgenomen op de website van de Wiardi Beckman Stichting.

Het ONP is zeer benieuwd naar de reactie van beide Kamerfracties en van het partijbestuur.

Lees ook het artikel ‘ONP aan PvdA-Kamerleden: “Zet in op uitvoerbaarheid en goede uitvoering van beleid en regels”