In verkiezingsprogramma: herstel nodig voor kwetsbare groepen