Door op 25 juni 2013

Inbreng Netwerk Ouderen PvdA voor het verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen 2014

Het Netwerk Ouderen brengt voor het verkiezingsprogramma 2014 voor de Europese verkiezingen12 punten in. Deze zijn afgestemd binnen de Europese Senioren Organisatie (ESO) .

1.        Actieve participatie van ouderen en erkenning van wat zij bereikt hebben voor de samenleving.

2.       Overwinning van ouderdomsdiscriminatie en het realiseren van solidariteit tussen generaties, gebaseerd op betrouwbare contractuele afspraken, strategieën voor levenslang leren, een doeltreffend arbeidsmarktbeleid, en stabiele sociale zekerheidssystemen.

3.       Het bevorderen van werkgelegenheid voor ouderen.

4.      Het waarborgen van de koopkracht van pensioenen, ook door nieuwe wijzen van financiering zoals, bijvoorbeeld, een belasting op toegevoegde waarde.

5.      De gezondheidszorg, dan wel medische behandeling niet baseren op 2 klassen maar onafhankelijk van leeftijd en inkomen; en het waarborgen van grensoverschrijdende behandelingsmogelijkheden.

6.       Kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg.

7.      Betere toegang tot kennis, opleiding, scholing, en cultuur.

8.      Het versterken / verbeteren van de bescherming van consumenten binnen de gezondheidszorg.

9.      Het waarborgen van mobiliteit van ouderen.

10.     Het op brede basis bestrijden van armoede en sociale isolering van ouderen.

11.    Een nieuwe Europese strategie die voorziet in een lange termijn dynamische groei, werkgelegenheid en innovatie verbonden aan een sociaal stabiliteitspact met investeringen in sociale en opleidingsprojecten.

12.    Een doeltreffend controlerende Europese toezichthouder voor financiële instellingen zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en hun leiding; reddingsacties van staten binnen EU zijn er voor de  burgers (spaarders, kredietnemers en werknemers), niet voor de eigenaren van de banken en hun leiding.

 

 http://socialistseniors.eu/