Door Harm Hofman op 4 november 2016

Waar is de pensioensolidariteit in het verkiezingsprogramma?

Verkiezingsprogramma’s zijn vaak zo populair geschreven dat ik altijd moeite heb te achterhalen wat er onder het tapijt verdwijnt. Waar vind ik de problemen rond de rekenrente die zo belangrijk is voor ons pensioen? Hoe zit het met de solidariteit in de pensioenteksten en wat voor coalitieafspraken kan een partijleider straks maken met welke partijen op basis van dit programma? In de bijlage geef ik mijn commentaar op een paar van die statements in het concept-verkiezingsprogramma van de PvdA waar ik moeite mee heb.

Bent u het met mij eens of ziet u het anders? Reageer dan hieronder. Mede op basis van de reacties kunnen dan goed geformuleerde amendementen op het concept-verkiezingsprogramma worden ingediend.

Lees mijn commentaar

N.B. In de laatste alinea van het commentaar, vijfde regel staat: “… en voorsorteren …”; dit moet zijn: “… een voorsorteren …”.

Harm Hofman

Harm Hofman

Voormalig lid van de werkgroep AIP

Meer over Harm Hofman