Door Redactie op 12 februari 2018

In het jaarverslag staan de belangrijkste activiteiten van het ONP in 2017

De belangrijkste activiteiten van het ONP in 2017 zijn opgenomen in het jaarverslag.
Het bevat de volgende paragrafen:

 • Inleiding
 • De gevolgen van de vergrijzing in de komende decennia
 • Symposium ‘De kracht van ervaring’
 • Uitvoerbaarheid en goede uitvoering van beleid en regelgeving
 • 50PlusBeurs
 • Gesprek met leden van ONP en met regionale en lokale werkgroepen ouderen(beleid)
 • Samenwerking tussen Netwerk Zorg (vh. WPC), Netwerk Handicap & Beleid en ONP
 • Suggesties voor verkiezingsprogramma’s 2018-2021 van de PvdA-afdelingen
 • Conferentie ‘Wonen en zorg voor ouderen’
 • Overleg met de PvdA-fracties van de Eerste en Tweede Kamer en met het partijbestuur
 • Ouderen komen meer in beeld bij beleidsmakers
 • Plaats van en berichtgeving over ONP binnen PvdA-organisatie
 • Media
 • Coördinatiegroep en werkgroepen

In het jaarverslag staan foto’s en zijn verwijzingen opgenomen naar artikelen op deze website.

Lees het jaarverslag 2017