Door Redactie op 28 september 2016

Jan Steven van Dijk voorzitter van de werkgroep WZW van het ONP

Jan Steven van Dijk is de nieuwe voorzitter van de werkgroep Wonen, zorg en welzijn van het Ouderen Netwerk van de PvdA. Hij woont in Kolhorn en is momenteel duo-wethouder van Schagen. Meer informatie geeft hij in zijn antwoord op 5 vragen die hem zijn gesteld in het blad Lokaal Bestuur.

Jan Steven van Dijk volgt hiermee Jetty Voermans op; zij nam op 12 juli 2016 afscheid van de werkgroep.

De werkgroep WZW van het ONP houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor gepensioneerden, in het bijzonder voor gepensioneerden met een laag inkomen. Daarbij kan de werkgroep ook aandacht besteden aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de samenleving voor ouderen met een beperking.

De namen van de leden van de werkgroep staan vermeld op de webpagina wie is wie.