Door Redactie op 15 juli 2016

Jetty Voermans: “Graag meer aandacht voor de kwaliteit van leven bij hoge ouderdom”

Dit zegt Jetty Voermans bij het afscheid van het Ouderen Netwerk PvdA (ONP). Zij maakt zich zorgen over het dreigende tekort aan arbeidskrachten in de zorg en dienstverlening, nu zij de grens wel bereikt acht van de inzet van vrijwilligers. Jetty vindt dat er onvoldoende oog is voor de positie van ouderen en vreest dat de armsten onder alleenstaande ouderen het moeilijker gaan krijgen.

“Zij is socialist in hart en nieren en het sociaal domein ligt haar na aan het hart.” Dit zei burgemeester Heerschop van de gemeente Zeevang op 15 december 2015, toen Jetty Voermans afscheid nam van de gemeenteraad omdat Zeevang op 1 januari 2016 werd samengevoegd met de gemeente Edam-Volendam.

De leden van de werkgroep Wonen Zorg Welzijn binnen het ONP kunnen dit beamen. Als voorzitter was Jetty Voermans de drijvende kracht van de werkgroep. Op 12 juli 2016 trok zij zich terug uit de werkgroep en daarmee ook uit de coördinatiegroep van het ONP. Zij wil, nu het nog kan, haar leven een andere wending geven.

Het sociale hart van Jetty Voermans blijkt ook uit een vraaggesprek dat gevoerd is ter gelegenheid van haar afscheid van het ONP. Hierin geeft zij haar mening over enkele actuele onderwerpen, waaronder de positie van en de zorg voor ouderen in de samenleving, de zorg voor kwetsbare groepen en de uitvoering van de decentralisaties.
Jetty Voermans zou graag zien dat de PvdA meer oog krijgt voor de sociaal-maatschappelijke waarde van ouderen; zij waarschuwt verder voor een toenemende kloof tussen rijke en arme ouderen.

Jetty Voermans hoopt dat het ONP zich kan versterken om daarmee meer mogelijkheden te hebben binnen de partij de positie van ouderen in de samenleving onder de aandacht te brengen.

Lees het vraaggesprek met Jetty Voermans

Met een grote bos bloemen en een groepsfoto op de stoep van het partijbureau in Amsterdam namen de aanwezige leden van de werkgroep Wonen Zorg Welzijn op 12 juli 2016 afscheid van Jetty Voermans.

Werkgroep WZW met v.l.n.r. Luuc Christensen, Michel Kerkhoff, Edward Vos, Ank Buis, Jetty Voermans (met bloemen), Marianne van den Hoek, Michel Idsinga en Bertus Spaansen

Werkgroep WZW met v.l.n.r. Luuc Christensen, Michel Kerkhoff, Edward Vos, Ank Buis, Jetty Voermans (met bloemen), Marianne van den Hoek, Michel Idsinga en Bertus Spaansen