Jetty Voermans: “Graag meer aandacht voor de kwaliteit van leven bij hoge ouderdom”