Door Redactie op 26 april 2017

Jetty Voermans Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Jetty Voermans is vandaag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. “Sinds 1990 tot nu toe is mevrouw Voermans betrokken (geweest) bij een zeer groot aantal organisaties waarvoor zij zich vrijwillig heeft ingezet c.q. nog steeds voor inzet.” Daaronder ook het ONP. Tot medio vorig jaar is Jetty intensief betrokken geweest bij het ONP als voorzitter van de werkgroep WZW.

De coördinatiegroep van het ONP en de leden van de werkgroep WZW vinden deze blijk van waardering zeer verdiend en feliciteren Jetty Voermans van harte met deze koninklijke erkenning van haar verdiensten.

Lees meer over Jetty Voermans (foto) in het artikel: Jetty Voermans: “Graag meer aandacht voor de kwaliteit van leven bij hoge ouderdom”

Lees ook het artikel “Lintjesregen: Zeven lintjes verdeeld in Edam-Volendam” in het Noordhollands Dagblad.