Door Redactie op 4 maart 2018

Kamervragen Henk Nijboer over ouderen in problemen door aflossingsvrije hypotheek

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over het ANBO-onderzoek waaruit blijkt dat honderdduizenden ouderen met een aflossingsvrije hypotheek in de problemen komen (ingezonden 2 maart 2018).

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het ANBO-onderzoek over de problemen waar ouderen tegenaan lopen door aflossingsvrije hypotheken? ( zie: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/ouderen-onderschatten-gevaren-aflossingsvrije-hypotheek/ )

Vraag 2
Wat vindt u ervan dat volgens De Nederlandsche Bank (DNB) honderdduizen- den ouderen met aflossingsvrije hypotheken in de problemen dreigen te komen?

Vraag 3
Wat gaat u doen om te voorkomen dat ouderen met aflossingsvrije hypothe- ken in de problemen komen?

Vraag 4
Klopt het dat banken die eerst aflossingsvrije hypotheken adviseerden nu vaak niet bereid zijn aan het einde van de looptijd een nieuwe hypotheek aan te bieden, met als gevolg dat mensen noodgedwongen moeten verhuizen?

Vraag 5
Klopt het dat juist ouderen met een laag inkomen, alleen AOW, of AOW en een beetje pensioen hiervan bovengemiddeld de dupe zijn? Worden zij door het beleid van banken op kosten gejaagd, omdat huren vaak veel duurder is dan in hun eigen koopwoning met een beperkte hypotheek en de huidige lage rente te blijven?

Vraag 6
Vindt u het te rechtvaardigen dat mensen min of meer gedwongen moeten verhuizen?

Vraag 7
Hoe verhoudt de zorgplicht van banken zich tot de stelling van banken dat aan het einde van de looptijd de volledige hypotheeksom moet worden voldaan? Denkt u dat mensen dat verwachten en vindt u dat mensen daar goed over zijn voorgelicht?

Vraag 8
Deelt u de mening dat het een heel vreemd uitgangspunt van banken is, te verwachten dat mensen na 30 jaar de volledige hypotheek zelf bij elkaar gespaard hebben en kunnen aflossen? Dan hadden banken toch beter een spaarhypotheek kunnen adviseren?

Vraag 9
Vindt u ook dat op banken een plicht rust om na afloop van de aflossingsvrije periode met mensen een oplossing te zoeken, met als uitgangspunt dat zij zoveel mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen?

Vraag 10
Bent u bereid te kijken of de huidige regels die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hanteert knellend zijn en waar mogelijk die knelpunten weg te nemen?

Vraag 11
Hoe kan het dat overwaarde van huizen door ouderen in Nederland zo slecht kan worden benut, terwijl daar in veel andere landen zulke goede ervaringen mee zijn?

Vraag 12
Zou het niet goed zijn, vooral voor ouderen met een beperkt pensioen, dat zij een deel van de overwaarde van hun huis zouden kunnen opnemen?

Vraag 13
Wat vindt u van het Noorse model, waarbij mensen op twee manieren kunnen kiezen tegen redelijke voorwaarden hun overwaarde te verzilveren?

Vraag 14
Bent u bereid in Nederland de seniorenlening en de «Bankrekeninghypo- theek» (Rammelån eller Fleksilån) mogelijk te maken door met banken in gesprek te gaan?