Door Redactie op 8 mei 2017

De kracht van ervaring van oudere werklozen wordt onderschat (Update)

Hoe komt het toch dat oudere werklozen nog altijd minder snel aan het werk komen dan andere leeftijdsgroepen en vaker langdurig werkloos zijn? En vooral: hoe keren we deze ongunstige ontwikkeling? Die vragen staan centraal tijdens het ONP-symposium ‘De kracht van ervaring’ op 13 mei in Utrecht, waarvoor wij u graag uitnodigen.

Kans voor 50-plussers op werk moet groter

Het gaat economisch beter met Nederland. Steeds meer werklozen vinden een baan, maar voor werkloze 55-plussers is het moeilijker aan het werk te komen dan voor andere leeftijdsgroepen, meldde het CBS een maand geleden nog.

U kent ongetwijfeld de verhalen van werklozen van in de vijftig en ouder, die ‘eindeloos’ solliciteren en niet slagen. Misschien kent u iemand uit uw eigen omgeving die dit ervaart – of ervaart u dit nu zelf.

Zo blijft veel ervaring onbenut en dat kunnen we ons als samenleving niet veroorloven. Ons verkiezingsprogramma 2017 zegt het zo: “Werk is een sleutel tot bestaanszekerheid, waardering en respect, en tot deelname aan de samenleving. Goed en eerlijk werk biedt de mogelijkheid om jezelf te ontplooien, en dat komt niet alleen het individu ten goede maar ook de samenleving als geheel.”

Uitgaande van het sociaaldemocratisch gedachtegoed wil het ONP tijdens het symposium ‘De kracht van ervaring’ spreken over maatregelen die nodig zijn om de arbeidsmarktpositie van mensen van middelbare leeftijd te verbeteren. Dan gaat het ook over maatregelen die de gemeenten kunnen nemen en die opgenomen kunnen worden in de programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

In deze bijlage geeft Heleen van Luijn een korte schets van het vraagstuk en van mogelijke oplossingsrichtingen.

Over het symposium ‘De kracht van ervaring’

Het programma op hoofdlijnen

Inleidingen door:

  • Raf Jacobs, ambtenaar bij de gemeente Den Haag en nauw betrokken bij dit onderwerp;
  • Gijs van Dijk, voormalig vice-voorzitter van de FNV en huidig lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA;
  • Amma Asante voormalig Tweede Kamerlid, met veel ervaring met deze problematiek, vooral bij niet-witte Nederlanders.

Na de inleidingen en een pauze vindt een debat plaats aan de hand van 2 stellingen.

Nieuwe informatie:
Voor het debat wordt een panel gevormd, bestaande uit:
– Raf Jacobs, inleider
– Gijs van Dijk, inleider
– Amma Asante, inleider
– Hans Spekman, partijvoorzitter
– Joyce Langenacker, PvdA wethouder en locoburgemeester te Haarlem
– Heleen van Luijn, Nederlands Instituut voor Onderzoek en Promotiebegeleiding
– Johan Bekema, lid van ONP-werkgroep AIP

Dagvoorzitter is Hedy d’Ancona.

Hans Spekman zal tevens namens het bestuur het belang van dit onderwerp en dit symposium aangeven.

Het volledige programma is hier te downloaden.

De voorbereiding van het symposium is in handen van Heleen van Luijn, Loek Bergman, Erik Boven en Fred Cohen.

Locatie en tijd

Het symposium wordt gehouden in het Beatrixgebouw, dat ligt direct naast het Centraal Station Utrecht.
Van 14.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur).
Vanaf 17.15 uur kunt u nog een drankje nuttigen.

Aanmelden is noodzakelijk

De bijeenkomst is bedoeld voor geïnteresseerde leden van de PvdA. Wanneer u iemand mee wilt nemen, die geen lid is van de PvdA, is dat geen bezwaar.
Graag zien we uw aanmelding tegemoet op het e-mailadres: fredcoh.fc@gmail.com.
Zet bij het venster ‘onderwerp’: aanmelding symposium 2017 en in het venster daaronder: ik ben aanwezig met daarbij uw naam en telefoonnummer. Op die manier hebben we in beeld hoeveel bezoekers we mogen verwachten.

Meer informatie

Houd onze facebookpagina in de gaten voor het laatste nieuws over het symposium. Ook via Twitter blijft u op de hoogte van de laatste stand van zaken: https://twitter.com/ouderennetwerk.

Meer achtergrondinformatie is te vinden op:

Tot slot

We hopen u in grote getale op het symposium ‘De kracht van ervaring’ te mogen ontmoeten.

De coördinatiegroep van het Ouderen Netwerk PvdA.