Door op 16 december 2013

LAO heeft zich omgevormd naar een open netwerk

Op 4 december 2013 heeft de plenaire vergadering van de LAO ingestemd met het reglement van het Ouderen Netwerk PvdA (LAO). Daarmee is de omvorming van besloten adviesgroep naar een open netwerk waar alle PvdA leden aan deelkunnen nemen een feit.

De komende tijd zal veel aandacht gevraagd worden voor het uitbouwen van een netwerkstructuur. Alle PvdA leden kunnen zich aanmelden. Ook lokale en regionale ouderengroepen kunnen zich aan sluiten. Dat doet u door een bericht te sturen naar ouderennetwerk.pvda@ziggo.nl . Vermeld daarbij uw lidmaatschapsnummer. lokale en regionale groepen worden gevraagd hun contactgegevens te vermelden.

Een vertegenwoordiger van het ouderennetwerk neemt contact met u op.