Door Redactie op 13 juni 2017

“Mantelzorgers beter verzekerd dan gemeenten vertellen”

Mantelzorgers zijn meeverzekerd voor aansprakelijkheid via de vrijwilligerspolis van de gemeente. Echter, 78% van de  gemeenten geeft hierover geen juiste informatie op hun website. Dit meldt het Aansprakelijkheidsverzekering Informatie Centrum (A.I.C.). Het Netwerk Ouderen PvdA vindt dat gemeenten de mantelzorgers hier actief en juist over moeten informeren.

Onderzoek
Het AIC heeft onderzoek gedaan onder alle Nederlandse gemeenten en vastgesteld dat het bij ruim driekwart van de gemeenten schort aan juiste of volledige informatie. Welke gemeenten dat zijn vermeldt het AIC echter niet op zijn website.

Conclusie AIC
De conclusie van het AIC luidt: “Al met al kan worden gesteld dat de vrijwilligersverzekering van de gemeenten uiterst verwarrend is qua informatievoorziening. Vaak is het niet duidelijk dat de gemeente haar mantelzorgers verzekerd heeft en in welke mate zij gedekt zijn, hoe schade kan worden aangegeven en wat dit betekent voor de eigen verzekering.”

Gemeenten moeten verzuim goedmaken
Het Ouderen Netwerk PvdA is van mening dat mantelzorgers ruimhartig ondersteund moeten worden door gemeenten. Het is een goede zaak dat mantelzorgers via de vrijwilligerspolis aanvullend verzekerd zijn voor aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan tijdens hun werkzaamheid als mantelzorger.

Tegelijk meent het Ouderen Netwerk PvdA dat de gemeenten het voor de mantelzorgers zo gemakkelijk mogelijk moeten maken. Dat kan door juiste informatie te geven en procedures eenvoudig en begrijpelijk te maken. Daar ontbreekt het bij veel gemeenten aan, blijkt uit het onderzoek van het AIC. Om dit verzuim goed te maken is het zeer wenselijk dat gemeenten op korte termijn alle mantelzorgers de juiste informatie verstrekken. Temeer, daar door de publicatie van de resultaten van het AIC-onderzoek de kans groot is dat er onzekerheid onder mantelzorgers is ontstaan.

Kamermotie
Bij motie verzoekt de Tweede Kamer “de regering om met gemeenten in gesprek te treden teneinde concrete stappen te zetten om de informatievoorziening over de aansprakelijkheidsverzekering voor mantelzorgers en vrijwilligers te verbeteren en verzoekt de regering tevens om de Kamer over de resultaten informeren.”
(Motie ingediend door Kuzu, Kamerstuk 30 169, nr. 66.)

Lees het gehele artikel van het AIC op zijn website.