Door op 1 oktober 2013

Netwerkbijeenkomst langdurigezorg succesvol

Op 30 september organiseerde het ouderen netwerk een bijeenkomst over de langdurige zorg met staatssecretaris Martin van Rijn, Tweede Kamerlid Otwin van dijk, wethouder Erika Spil uit De Ronde Venen en wethouder Jan Steven van Dijk uit Hollands Kroon. Ruim aanwezigen hebben na de vier inleidingen tal van vragen afgevuurd op de inleiders. De sfeer was goed. De boodschap van de inleiders was helder: Er gaat veel veranderen, gemeenten kunnen dat aan, Daar moet nog heel veel voor gebeuren en nee, de groei van d e ouderenzorg wordt afgetopt, maar er ontstaat beslist geen kaalslag. In 2017 geven we als alle wijzigingen doorgaan nog net zoveel uit aan de langdurige zorg als dat nu het geval is.

Later meer.