Door Redactie op 3 december 2016

Netwerkbijeenkomst van het ONP op 10 december – Update

Heeft het concept-verkiezingsprogramma van de PvdA voldoende oog voor de belangen en positie van ouderen?
Dit is het centrale thema van de netwerkbijeenkomst van het ONP (Ouderen Netwerk PvdA) op 10 december in Utrecht. Elk lid van de PvdA is welkom. De coördinatiegroep van het ONP hoort graag de mening van de leden van de PvdA. Aanvang 10.30 uur.

Op 10 december zijn de eerste 2 fasen om te komen tot een definitief verkiezingsprogramma achter de rug. In de eerste fase hebben de leden, al dan niet via regionale voorcongressen, amendementen en moties in kunnen dienen, via de ‘LedenKamer’. In de tweede fase, die duurt van 2 t/m 8 december, kunnen leden digitaal hun stem uitbrengen via het ‘Stemlokaal’. Alleen die amendementen en moties komen vervolgens op het Congres van 14 en 15 januari 2017 in stemming, waar het verschil tussen vóór- en tegenstemmen in het Stemlokaal gering is.

Versterking van het ONP
Een ander onderwerp is de versterking van het Ouderen Netwerk. Hoe is de stand van zaken, welke wensen leven er en welke mogelijkheden zijn er verder nog om de stem van de ouderen goed door te laten klinken in wat de PvdA voorstaat.

ONP-voorzitter Fred Plantinga zal vertellen hoe de opbouw van het ONP vordert en hoe hij en de overige leden van de coördinatiegroep van het ONP de toekomst voor zich zien.
Ongetwijfeld zal ook de deelname van het ONP aan de verkiezingscampagne aan de orde komen.
Aan de aanwezige leden van de PvdA op 10 december zal de vraag worden voorgelegd welke wensen en ideeën zij hebben en in hoeverre er belangstelling is om medewerking te verlenen aan de activiteiten van het ONP.

Overige actuele onderwerpen
Een netwerkbijeenkomst is de plaats waar PvdA-leden met elkaar spreken over actuele maatschappelijke en politieke zaken die hen raken. Er is voor een ieder voldoende ruimte in het programma om andere onderwerpen dan de 2 hierboven genoemde, in te brengen.

Bijzonderheden
Datum en tijd: 10 december van 10.30 uur tot 13.30 uur. Inloop vanaf 10.00 uur.
Locatie: ‘Cervantes”, Domplein 3 in Utrecht. Dit is ongeveer een kwartier (afhankelijk van de drukte) lopen vanaf het aankomstperron op het Centraal Station.
De vergadering vindt plaats op de eerste verdieping; er zijn een lift en een invalidentoilet aanwezig.
De toegang is gratis; het ONP zorgt voor (gratis) koffie en thee.

 

schermafbeelding-2016-11-12-om-15-50-44

Lees het Concept-verkiezingsprogramma