Door Redactie op 19 december 2016

Goede discussie op netwerkbijeenkomst ONP

Tijdens de netwerkbijeenkomst van het Ouderen Netwerk PvdA (ONP) op 10 december 2016 vond een goede discussie plaats over verschillende, actuele onderwerpen. Onder de aanwezigen was ook Harry Vogelaar, lid van het partijbestuur en daarin contactpersoon voor onder meer het ONP. De opkomst viel echter tegen.

Voor Harry Vogelaar was het de eerste keer dat hij een netwerkbijeenkomst van het ONP bijwoonde.  De woorden die hij sprak toen hij zich voorstelde, bracht de discussie op gang over hoe specifieke aandacht voor een bepaalde leeftijdsgroep zich verhoudt tot het algemene uitgangspunt en kernwaarde van de PvdA van de solidariteit tussen mensen. De PvdA moet bepaalde leeftijdsgroepen niet op zich zelf beschouwen zonder oog te hebben voor de samenhang en solidariteit met andere leeftijdsgroepen, maar het onder de aandacht brengen van wensen en belangen van bepaalde groepen is altijd goed.

Aan de orde kwamen ook:

  • het idee voor een nationaal zorgfonds
  • de problemen van (oudere) alleenstaanden
  • de problemen rond de Ledenkamer als onderdeel van de ledendemocratie binnen de PvdA
  • een motie over het achterblijven van het besteedbaar inkomen van AOW-ers en mensen in de bijstand
  • het door het partijbestuur in 2013 toegezegde, maar nog niet uitgebrachte actieplan voor positieve aandacht van de PvdA voor oudere kiezers
  • mogelijkheid om een oudere op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer te krijgen.

Verder werd aandacht besteed aan hoe het Ouderen Netwerk PvdA zich de komende tijd verder wil versterken.

Lees het kort verslag van de bijeenkomst

Laatst bewerkt op 30 december 2016