Door Redactie op 28 januari 2018

Nieuwe wetten voor het toepassen van dwang in de zorg

Marleen Barth, fractievoorzitter in de Eerste Kamer: “Het waren twee zware, maar belangrijke dagen. Ik voerde in de Eerste Kamer het debat over drie nieuwe wetten, die gaan over een belangrijk onderwerp: het toepassen van dwang in de geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Soms is dat nodig, om mensen zelf of de samenleving te beschermen. Maar het mag alleen als het echt niet anders kan en als het zeer zorgvuldig gebeurt.

We spraken ook over de forensische zorg, voor mensen die strafrechtelijk over de schreef zijn gegaan omdat ze een psychische stoornis hebben of een verstandelijke beperking. Voor hen is goede zorg enorm belangrijk en ook hier helpt zorg de samenleving veiliger te maken.

Het zijn thema’s die heel dicht bij mijn hart liggen, omdat het mensen raakt die op hun meest kwetsbaar zijn. Hier kun je mijn bijdrage aan het debat beluisteren. Drie ingewikkelde wetten, dus ik sprak wel bijna drie kwartier.”

Op 16 januari 2018 werd het debat in de Eerste Kamer gevoerd. De staf van de Eerste Kamer heeft een samenvatting van de inbreng van alle partijen gemaakt. Op 23 januari 2018 heeft de Eerste Kamer met de 3 wetsvoorstellen ingestemd.

Wet Zorg en dwang
De Wet Zorg en dwang is gericht op mensen met dementie en mensen met verstandelijke beperkingen. De kern van de wet is ‘Nee, tenzij’. Het uitgangspunt is dat dwangmaatregelen niet thuis horen in de zorg voor ouderen en gehandicapten. Gevaarlijke situaties moeten altijd met vrijwillige zorg worden opgelost, ook bij ernstig probleemgedrag.
Lees verder over de inhoud van deze wet

N.B. Het citaat boven de afbeelding is overgenomen van de website van de PvdA