Door Redactie op 4 augustus 2017

ONP aan PvdA-Kamerleden: “Zet in op uitvoerbaarheid en goede uitvoering van beleid en regels”

Recente rapporten tonen aan dat de uitvoerbaarheid en goede uitvoering van beleid en regelingen in menig geval te wensen over laat. Het Ouderen Netwerk PvdA (ONP) vindt dat deze rapporten niet onbesproken en zonder gevolgen mogen blijven. In een brief aan de PvdA-Kamerleden roept het ONP hen op stevig in te zetten op verbetering.

Het ONP schrijft:

“Recente onderzoeken van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (en een eerder rapport van de Nationale Ombudsman) hebben (nogmaals) aangetoond dat de uitvoerbaarheid en goede uitvoering van beleid en regelingen in menig geval te wensen overlaat.

Dit weten we met z’n allen natuurlijk al lang, maar deze onderzoeksrapporten en de recente notitie van Tjeenk Willink bieden een goed handvat om ons stevig in te zetten voor verbetering.

Het Ouderen Netwerk vindt dat er nu echt iets gedaan moet worden met en naar aanleiding van de rapporten en de notitie. Op alle fronten, en dus ook door uw fractie.

Wij hebben een viertal vragen aan u in bijgaande notitie opgenomen.”

De 4 vragen in de notitie luiden:

  • Bent u het met ons eens, dat genoemde rapporten en notitie niet onbesproken en zonder gevolgen mogen blijven?
  • Bent u het met ons eens dat ingezet moet worden op verbeteringen, zoals [in de notitie] genoemd onder 1 t/m 4?
  • Hoe gaat u uw invloed aanwenden om de uitvoerbaarheid en uitvoering van beleid en regelgeving te verbeteren, waarbij rekening wordt gehouden met de in de rapporten aangetoonde verschillen tussen mensen voor wie het beleid en regels bedoeld zijn?
  • Hoe kunt u van uw kant bevorderen dat ook gemeenten, provincies en waterschappen de aanbevelingen uit de rapporten en notitie ter harte te nemen?