Door Redactie op 1 augustus 2016

ONP is voorstander van de invoering van een nationaal zorgfonds

Het Ouderen Netwerk PvdA (ONP) heeft zich uitgesproken vóór de invoering van een nationaal zorgfonds, dat in de plaats komt van de huidige zorgverzekeraars. Verder onderzoek is nodig om te bepalen op welke wijze en onder welke voorwaarden een dergelijk fonds vorm moet krijgen.

De huidige marktwerking in het Nederlandse zorgstelsel past niet goed bij de opvatting van het ONP over hoe de zorg georganiseerd moet worden. Het ONP wil onder andere dat de concurrentie tussen de zorgverzekeraars verdwijnt. Het mag voor de hoeveelheid en kwaliteit van de zorg die de zorgvrager krijgt en de prijs daarvan niet uitmaken bij welke zorgverzekeraar hij is aangesloten.

In deze visie is het overbodig en zelfs inefficiënt om zelfstandige zorgverzekeraars naast elkaar te laten bestaan. Een nationaal zorgfonds in de plaats van de huidige zorgverzekeraars is een veel betere optie. Zo’n fonds kan een einde maken aan vele niet te verdedigen verschillen die nu voorkomen tussen de verschillende zorgverzekeraars waar het gaat om hun beleid en handelen.

Een nadere studie zal moeten uitwijzen op welke wijze en onder welke voorwaarden een nationaal zorgfonds de vorm moet krijgen, die past binnen bij sociaal-democratische ideeën over een goed en solidair zorgstelsel.

Het ONP zou graag zien dat het verkiezingsprogramma 2017 van de Partij van de Arbeid een voorkeur uitspreekt voor de invoering van een nationaal zorgfonds.