ONP zoekt versterking om de Kamerfracties te kunnen adviseren

Door Redactie op 13 februari 2019

Het Ouderen Netwerk PvdA (ONP) zoekt versterking voor de inhoudelijke werkgroep Arbeid, Inkomen en Pensioen (AIP), met inbegrip van een trekker voor deze werkgroep.

Opzet ONP

Het ONP  is destijds ingesteld door een congresbesluit als Landelijke Adviesgroep Ouderenbeleid (LAO). Tegenwoordig is het één van de netwerken binnen de partij. Op dit moment zijn 518 leden van de PvdA bij het ONP aangesloten.

Het ONP heeft 3 inhoudelijke werkgroepen:

 1. Welzijn, zorg en wonen (WZW),
 2. Arbeid, inkomen en pensioen (AIP)
 3. Europa (EU), van hieruit onder meer actief in de Europese Senioren Organisatie (ESO) te Brussel.

Het ONP en de 3 werkgroepen houden zich hoofdzakelijk bezig met het gevraagd en ongevraagd adviseren van de beide Kamerfracties en het partijbestuur.

Deze 3 inhoudelijke werkgroepen zijn vertegenwoordigd in de Coördinatiegroep Ouderen Netwerk.

Over de inhoudelijke werkgroep Arbeid, Inkomen en Pensioen

 1.  Belangrijkste thema’s tegen de achtergrond van bestaanszekerheid:
  • Pensioen, toekomstbestendigheid stelsel, idem AOW;
  • Werk, bijdrage leveren aan herijken begrip “arbeid”, deelname ouderen aan  arbeidsproces;
  • Inkomen, inkomenspositie ouderen divers, koopkrachtontwikkeling;
  • Overige aandachtspunten : kostendelerbeginsel, mantelzorg bij vast werk, zzp, houdbaarheid van zorg – en welzijnsvoorzieningen.
 2. Huidige werkgroepleden en hun ‘bagage’:
  • Allard Tamsma, pensioen, economie en OR;
  • Johan Bekema, arbeidsmarkt, werk voor senioren kwetsbare werknemers / veteranen;
  • André van Dokkum, Sociaal beleid, bedrijfskunde, OR, Europese optiek;
  • Frank Duijnhouwer, sociaal domein op lokaal niveau;
  • Jop Tangelder, promovendus pensioenrecht.
 3. Wij zoeken leden die kennis en zo mogelijk ervaring hebben op het gebied van: 
  • AOW, sociale verzekeringen,
  • robotisering, industriepolitiek/werkgelegenheid,
  • arbeidsvoorwaarden voor 50+, netwerk in vakbeweging,
  • pensioendossier.

Èn wij zoeken zoals vermeld een trekker voor deze werkgroep!

Meer informatie

Die kunt u krijgen van André van Dokkum, voorzitter van het ONP, 079-3416564. Bij André kunt u ook uw belangstelling voor deelname aan de werkgroep en/of voor het trekkerschap laten blijken.