Door Frank Duijnhouwer op 9 juli 2016

Ouderen Netwerk PvdA spreidt zijn vleugels uit

Het Ouderen Netwerk van de PvdA (ONP) streeft ernaar om het ouderenbeleid van de partij te beïnvloeden. Vooral op dit moment – het verkiezingsprogramma wordt dit najaar vastgesteld – is het belangrijk om het “geluid” van ouderen te laten horen. Invloed uitoefenen op onderwerpen zoals zorg, arbeid, inkomen en pensioen.

Immers het is juist die groep binnen de PvdA die in aanraking komt met allerlei problemen op genoemde  gebieden en als uitermate deskundig/ betrokken mag worden bestempeld.

Het netwerk is in eerste instantie klein begonnen, maar men hoopt in korte tijd uit te groeien tot een landelijk netwerk waar men binnen de partij niet meer omheen kan.

De meeste deelnemers

De meeste deelnemers

In een tweede netwerkbijeenkomst op 2 juni jl. kwam vooral naar voren dat men zowel lokaal als landelijk met elkaar moet communiceren. Met elkaar ervaringen uitwisselen over wat er in andere werkgroepen en afdelingen plaatsvindt om uiteindelijk de partij te beïnvloeden omtrent allerlei items betreffende het ouderenbeleid.

Bertus Spaansen (m) en Ank Buis (r)

Bertus Spaansen (m) en Ank Buis (r)

Harry Vogelaar

Harry Vogelaar

Ons aanspreekpunt in het partijbestuur is Harry Vogelaar die tot taak heeft om te horen wat er in het land leeft en dit mee te nemen naar dat partijbestuur.

Het ONP gaat zich de komende tijd verder profileren binnen de PvdA en hoopt door een intensieve communicatie met werkgroepen, afdelingen en individuele leden zich sterk te maken om (inhoudelijk) invloed uit te oefenen op de partij.

De coördinatoren Fred Cohen (m) en André van Dokkum (r) in gesprek met Erik Boven (l)

De coördinatoren Fred Cohen (m) en André van Dokkum (r) in gesprek met Erik Boven (l)

Een van de momenten om naar buiten te treden is de deelname aan de “50 Plus Beurs”; van 20 t/m 24 september in de Jaarbeurs in Utrecht. Onze eigen stand kan nog wat actieve leden gebruiken. Aanmelden via fredcohen@fredcohen.nl of even bellen 06322458521.

Lees het verslag van de netwerkbijeenkomst op 2 juni, opgesteld door Heleen van Luijn.

Lees meer over de deelname van de PvdA aan de 50 Plus Beurs

(Klik op de foto’s om die in groter formaat te kunnen bekijken.)