Door Redactie op 20 juni 2019

Project ‘Wonen, welzijn en zorg’ in de volgende fase

De conferentie ‘Wonen, welzijn en zorg’ op 24 mei jl. heeft veel suggesties opgeleverd voor het opstellen van een sociaal-democratische visie op de combinatie van wonen, welzijn en zorg voor ouderen en mensen met een beperking. In de tweede helft van 2019 zal het formuleren van aanbevelingen voorop staan. Over het aspect wonen zal in het najaar een afzonderlijke conferentie worden georganiseerd. De planning is er op gericht om de visie eind 2019 gereed te hebben.

Foto van de zaal met alle aanwezigen

De zaal met alle aanwezigen


Doel

Netwerk Zorg, Netwerk Handicap & Beleid en Ouderen Netwerk zijn vorig jaar gestart met het Project WWZ: ‘Wonen, welzijn en zorg voor ouderen en mensen met een beperking’. Het doel is een eigentijdse, sociaal-democratische visie te formuleren, die gebruikt kan worden door onze volksvertegenwoordigers en door de commissie die het nieuwe, landelijke verkiezingsprogramma gaat voorbereiden.

Wat vooraf ging
Het project bouwt voort de conferentie op 11 november 2017 over wonen en zorg voor ouderen. Georganiseerd door Netwerk Zorg en Ouderen Netwerk. Netwerk Handicap & Beleid sloot zich er vervolgens bij aan.
Er werden enkele discussienotities geschreven en deze zijn voorgelegd aan de deelnemers van de conferentie op 24 mei in het Tweede Kamergebouw. (Zie voor de discussienotities de uitnodiging voor de conferentie.)

Foto van Ram Soekhlal, John Kerstens en Nico Bernts

V.l.n.r.: Ram Soekhlal, John Kerstens en Nico Bernts


Resultaat van de conferentie op 24 mei

Tijdens de 3 uur durende bijeenkomst heeft elk van de aanwezigen een bijdrage geleverd aan de discussie. De naar voren gebrachte opvattingen, aandachtspunten en tips zijn in essentie verwoord in een lijst met aantekeningen. Aan deze lijst zijn aanvullende opmerkingen uit nagekomen bijdragen toegevoegd.
Verder is toegezegd in het najaar een afzonderlijke conferentie te organiseren over het aspect wonen.

Foto met Harry Vogelaar, Jopie Nooren, André van Dokkum en Bert Hassink

V.l.n.r.: Harry Vogelaar, Jopie Nooren, André van Dokkum en Bert Hassink


Vervolgactiviteiten

De 3 netwerken gaan zich nu vooral richten op het opstellen van aanbevelingen. Daarbij zal een keuze worden gemaakt uit de aandachtspunten, die op de conferentie of daarna naar voren zijn gebracht. De wensen en mogelijkheden van de mensen waar het om draait, incl. hun eventuele mantelzorgers, worden als uitgangspunt genomen.

Voor verdere verdieping zullen er ook gesprekken plaats vinden met zowel een aantal deelnemers aan de conferentie van 24 mei als met andere ter zake kundigen.

Het is de bedoeling om vóór het einde van 2019 een sociaal-democratische visie op ‘Wonen, welzijn en zorg voor ouderen en mensen met een beperking’ gereed te hebben.

Lees de lijst met aantekeningen uit de conferentie en uit nagekomen berichten

De foto’s zijn gemaakt door Ton Sonneveldt