Door Gijs van Dijk op 22 april 2019

PvdA-voorstel voor een pensioenakkoord

We worden met z’n allen steeds ouder. Dat is fantastisch. Maar de pensioenleeftijd stijgt tegenwoordig één op één mee met de levensverwachting, en dat gaat best hard. Een flinke groep mensen houdt dat langere werken niet vol. En voor iedereen geldt: waarom moeten we eigenlijk ieder jaar dat we langer leven ook werkend doorbrengen? Je leeft toch niet alleen om te werken?

Na een leven lang werken wil je zeker zijn van een onbezorgde oude dag en een fatsoenlijk pensioen. Dat wil je voor jezelf, maar ook voor je ouders en later voor je kinderen. Mensen kijken er niet alleen naar uit, sterker nog, iedereen heeft daar het recht op. Er moet de mogelijkheid zijn om eerder te kunnen stoppen met werken.

Lodewijk en ik roepen minister Koolmees sinds januari op om, binnen zeer korte tijd, met een beter pensioenvoorstel te komen. Op dit moment zijn er te veel onzekerheden voor jong en oud en wat ons betreft, telt elke dag. Of dit nu onzekerheid is over onnodige kortingen, voldoende geld in de pensioenpot ook voor latere generaties en of je misschien eerder kan stoppen met werken. Wij willen nu duidelijkheid. Kabinet, kom met een beter bod.

De PvdA stelt voor dat er een pensioenakkoord met de vakbonden en werkgevers wordt gesloten op vier punten:

  1. De AOW-leeftijd moeten we vanaf volgend jaar tijdelijk bevriezen op de huidige pensioenleeftijd van 66 jaar en 4 maanden. En een paar jaar daarna geldt voor elk jaar langer leven, ook een half jaar extra pensioen.
  2. Voorkom onnodige pensioenkortingen en zorg dat de pensioenen weer geïndexeerd kunnen worden. Dit kan met een nieuw pensioencontract. Wij moeten stoppen met te strenge spelregels waar pensioenfondsen zich arm moeten rekenen voor een zekerheid die niet bestaat.
  3. Er moet de mogelijkheid zijn om eerder te kunnen stoppen met werken. Stratenmakers, verpleegkundigen, politieagenten, brandweermannen en vergelijke beroepen zijn dusdanig zwaar dat gezond tot aan de gerechtigde pensioenleeftijd doorwerken voor hen niet vanzelfsprekend is. Vakbonden, bedrijven en werkgevers moeten voor sectoren en bedrijven passende afspraken kunnen maken.
  4. Een goed pensioen voor zzp’ers. 80 procent van de zelfstandig ondernemers is niet verzekerd voor ziekte en arbeidsongeschiktheid en veel ondernemers bouwen geen eigen pensioen op. Dit is voor de ondernemer geen best vooruitzicht bij bijvoorbeeld een ongeluk of plotselinge ziekte. Ook voor de samenleving werkt het ontwrichtend, want steeds minder mensen dragen bij aan ons sociaal stelsel terwijl zij er wel gebruik van maken. Wij willen dat alle werkenden – inclusief zzp’ers, uitzendkrachten en payrollmedewerkers – zeker zijn van een goede verzekering voor ziekte en arbeidsongeschiktheid en een fatsoenlijk pensioen.

Uiterlijk eind mei moeten er harde afspraken zijn gemaakt tussen het kabinet, linkse partijen en de sociale partners. Een akkoord kan spoedig worden bereikt, want de financiële mogelijkheden zijn er nu. Het is voor mensen zo ontzettend belangrijk dat dit akkoord er komt. Zo zorgen wij ervoor dat je echt zeker kunt zijn van die welverdiende rust na jarenlang hard werken.

Gijs van Dijk

Gijs van Dijk

Lees meer over Gijs van Dijk

Meer over Gijs van Dijk