Door Redactie op 28 december 2017

Sharon Dijksma’s inbreng tijdens de behandeling van de begroting 2018 VWS

Lees de inbreng van Sharon Dijksma in de Tweede Kamer over de begroting 2018 van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Dijksma is sinds het aantreden van de nieuwe regering woordvoerder Zorg van de Tweede Kamerfractie. In december 2017 voerde zij voor het eerst namens de PvdA het woord over deze begroting.

De onderwerpen, die zij aan de orde stelde waren onder meer:

 • de werkdruk van huisartsen
 • onderzoek naar het vóórkomen van de ‘valboete’
 • het oplossen van de ‘zorgval’
 • het tekort aan verpleegkundigen
 • de problemen bij de spoedeisende hulp buiten de grote steden
 • de stapeling van kosten
 • de problemen met de farmaceutische sector
 • het woud aan polissen in de zorgverzekering
 • is het wel nodig om 1,9 miljard euro ‘op te halen’ bij het sluiten van zorgakkoorden?
 • kan de regering niet wat nauwkeuriger ramen?
 • verbetering van de uitvoering van zorgakkoorden

Dijksma nam het initiatief voor 3 moties, die vervolgens alle zijn verworpen.

Lees de inbreng van Dijksma tijdens de eerste en tweede termijn.
Hierin zijn niet begrepen de interruptiedebatten, waar Dijksma aan deelnam.

De verslagen (‘handelingen’) van de Tweede Kamer zijn op de website van de Tweede Kamer te vinden.
Terugkijken kan ook: het debat op 12 december en het debat op 14 dcember