Door Fred Cohen op 27 december 2016

Stuurman of slachtoffer?

Zijn wij als oudere leden van onze partij samen met het Ouderen Netwerk PvdA (ONP) stuurman waardoor zowel binnen als buiten onze partij ook uw belangen, uw zorgen en uw vragen aan de orde komen? Of zijn wij slachtoffers die machteloos aan de zijlijn roepen dat het allemaal niets meer is met onze partij?

De keus is aan ons.
Ik kies voor het eerste en nodig u uit om dat samen met het ONP ook te doen!

De komende tijd gaat het er echt om. Ook voor ouderen in Nederland en zeker die ouderen met een smalle beurs.

Naar mijn mening is het daarbij nodig dat senioren zich binnen onze partij gaan organiseren. Of rechtstreeks bij het ONP of in plaatselijke of regionale netwerken, of op elke andere wijze, en zich vervolgens aansluiten bij het ONP.

Verder moeten we er samen voor zorgen dat we met elkaar een sterke speler worden op het komende congres, de komende politieke ledenraden en de daarop volgende congressen.
Op 14 en 15 januari valt er tijdens ons PvdA-congres nog het nodige te beslissen over het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. Er zijn al veel amendementen en moties ingediend en er worden tussen 2 tot en met 8 januari bovendien actuele moties in de Ledenkamer ingevoerd.
De coördinatiegroep van het ONP bereidt ook een actuele motie voor, die minimaal 100 steunbetuigingen nodig heeft om in het Stemlokaal in stemming gebracht te kunnen worden. Daarvoor doet de coördinatiegroep binnenkort een beroep op u en de overige leden, al dan niet aangesloten bij het ONP.

Door op het congres en thuis eensgezind te stemmen zorgen we samen voor voldoende steun voor die amendementen en moties die wij van belang vinden. Daarmee wordt onze gemeenschappelijke stem sterker en kunnen we ook invloed uitoefenen op wie er op een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer komt en ons daar kan vertegenwoordigen.

Ik doe deze oproep aan alle senioren in onze partij:
Laten we samen een sterke vuist maken met een rode roos in die vuist.

Fred Cohen maakt deel uit van de coördinatiegroep van het ONP en is kandidaat voor de Tweede Kamer bij de verkiezingen op 15 maart 2017. Lees meer

Leden van de PvdA kunnen zich rechtstreeks aansluiten bij het ONP in MijnPvdA (Op MijnPvdA inloggen, ga naar Mijn Lidmaatschap, ga in het scherm Mijn Gegevens naar de tab Netwerken en zet een vinkje bij Ouderen Netwerk.)

Fred Cohen

Fred Cohen

Maak kennis met Fred Cohen als kandidaat namens de PvdA voor de Tweede Kamer Voor mij als sociaaldemocraat staan bestaanszekerheid en de mogelijkheid je te ontwikkelen voorop. Met 69 jaar mag ik me één van de nestoren noemen van de kandidatenlijst van de partij. Als PvdA-kandidaat voor de Tweede Kamer maak ik me deze campagne

Meer over Fred Cohen