Door André van Dokkum op 8 december 2017

Verslag conferentie ‘Wonen en zorg voor ouderen’ van 11 november 2017

We kunnen met plezier terugzien op onze conferentie “Wonen en Zorg voor Ouderen”, inhoudelijk heel goed met: informatie over trends en inzichten over met name de ouderenzorg, en over hoe gemeenten de kwaliteit van ouderen kunnen bevorderen, en met visie op en gesprek over wonen, informele zorg en preventieve ouderenzorg.

Namens het Netwerk Zorg en het OuderenNetwerk bedank ik alle deelnemers voor hun inzet en inbreng. Ik noem naast de professionals, de vele “ervaringsdeskundigen”, ik noem Theo Roes, (schrijver van de startnotitie) en ik noem Annemarie Prins van Alzheimer Nederland en Jan de Jong van FNV Senioren.

Een speciaal dankwoord geldt

  1. onze inleiders Joyce Langenacker (wethouder gemeente Haarlem) en Henk Nies (bestuurder Vilans / Vrije Universiteit), en ook onze workshopleiders, ik noem Rick Kwekkeboom (lector Hogeschool van Amsterdam), Jeroen Olthof (wethouder gemeente Zaanstad) en Lineke Verkooijen (lector Hogeschool Windesheim);
  2. voor haar leiding tijdens de conferentie, onze dagvoorzitter Marith Volp;
  3. Jopie Nooren (Eerste Kamer) en Harry Vogelaar (Partijbestuur) voor hun reflectie op de dag en op het vervolg.

Dank aan alle vrijwilligers van beide netwerken voor hun inzet; en de mensen van Domstad voor de techniek en de catering.

Van de conferentie is een verslag gemaakt van de inleidingen en de workshops. Daarnaast heeft Theo Roes bij wijze van samenvatting ook een notitie geschreven met bouwstenen voor sociaaldemocratisch ouderenbeleid.

We zien de deelnemers aan de conferentie graag weer als we met elkaar een vervolg aan deze conferentie geven, met Bouwstenen voor Wonen, Zorg en Langer Leven.
Tot dan.

Mede namens Netwerk Zorg (WPC),

André van Dokkum
Voorzitter OuderenNetwerk PvdA wnd.

André van Dokkum

André van Dokkum

Waarnemend voorzitter ONP-Coördinatiegroep Lid Werkgroep Arbeid Inkomen Pensioen Lid Werkgroep Europa

Meer over André van Dokkum