7 maart 2016

Waardig ouderenbeleid (werkgroep ouderen Drenthe)

INLEIDING
Het aandeel ouderen in Drenthe neemt sterk toe. Over 15 jaar zal één op de drie inwoners van Drenthe ouder zijn dan 65 jaar. Velen van hen zijn actief, staan midden in de samenleving en redden zich prima. Hoe verschillend ze ook zijn, ouderen hebben één ding gemeen: er komt een moment – voor de een eerder dan voor de ander – dat de gezondheid achteruit gaat, de mobiliteit afneemt en het meedoen in de samenleving moeilijker wordt. Een deel van hen zal afhankelijk worden van ondersteuning en zorg door anderen.
Voorop moet staan, dat iedere oudere recht heeft op een zo waardig mogelijke ‘oude dag’.
Een waardig ouderenbeleid is nodig om dat mogelijk te maken. etc.

Waardig-ouderenbeleid