werkgroep AIP

André van Dokkum

André van Dokkum

Voorzitter ONP; lid van werkgroepen AIP en Europa

Johan Bekema

Johan Bekema

Lid werkgroep AIP

Fred Plantinga

Fred Plantinga

Penningmeester ONP; lid werkgroep AIP

Rob Fiege

Rob Fiege

Lid werkgroep AIP

Frank Duijnhouwer

Frank Duijnhouwer

Coördinatiegroep en lid werkgroep AIP