Alle mensen

Gijs van Dijk

Gijs van Dijk

Lid Tweede Kamer namens PvdA

Dennis van Doesburg

Dennis van Doesburg

Lid werkgroep WZW

André van Dokkum

André van Dokkum

Voorzitter ONP; lid van werkgroepen AIP en Europa

Johan Bekema

Johan Bekema

Lid werkgroep AIP

Fred Plantinga

Fred Plantinga

Penningmeester ONP; lid werkgroep AIP

Baukje van Hes

Baukje van Hes

Toekomstig penningmeester ONP en lid werkgroep WZW

Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe

Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe

John Kerstens

John Kerstens

Voormalig Tweede Kamerlid

Jan Hofsté

Jan Hofsté

Lid coördinatiegroep, trekker werkgroep Europa en lid werkgroep AIP

Rob Fiege

Rob Fiege

Lid werkgroep AIP

Hans Spekman

Hans Spekman

Voormalig PvdA-voorzitter

Henk Nijboer

Henk Nijboer

Lid Tweede Kamer

Agnes Wolbert

Agnes Wolbert

Voormalig lid Tweede Kamer

Fred Cohen

Fred Cohen

Lid coördinatiegroep

Werkgroep WZW

Werkgroep WZW

Els Wester

Els Wester

Lid werkgroep WZW

Bertus Spaansen

Bertus Spaansen

Secretaris werkgroep WZW

Tonny Verdonk

Tonny Verdonk

Waarnemend voorzitter werkgroep WZW

Luuc Christensen

Luuc Christensen

Lid werkgroep WZW en wnd. secretaris ONP

Michel Kerkhoff

Michel Kerkhoff

Lid werkgroep WZW

Margreeth de Boer, Luuc Christensen en Albert Huizing

Margreeth de Boer, Luuc Christensen en Albert Huizing

Redactie

Redactie

Harm Hofman

Harm Hofman

Michel Idsinga

Michel Idsinga

Lid werkgroep WZW

Ank Buis

Ank Buis

Lid werkgroep WZW

Edward Vos

Edward Vos

Lid werkgroep WZW

Marianne van den Hoek

Marianne van den Hoek

Lid werkgroep WZW

Frank Duijnhouwer

Frank Duijnhouwer

Coördinatiegroep en lid werkgroep AIP