Margreeth de Boer, Luuc Christensen en Albert Huizing

Margreeth de Boer, Luuc Christensen en Albert Huizing

Over Margreeth de Boer, Luuc Christensen en Albert Huizing

Margreeth de Boer is minister van VROM geweest. Daarvóór was zij onder meer gedeputeerde van Noord-Holland en Commissaris van de Koningin in Drenthe.
Na het ministerschap werd Margreeth de Boer lid van de Tweede Kamer en vervolgens (waarnemend) burgemeester in Leeuwarden en Hoogeveen.
Voor de PvdA was Margreeth de Boer onder andere actief als voorzitter van de commissie, die het rapport De kaasstolp voorbij schreef.

Albert Huizing was als ambtenaar werkzaam bij de gemeente Emmen en is nu voorzitter van de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe.

Luuc Christensen was als ambtenaar werkzaam bij de provincie Noord-Holland en is nu secretaris van de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe.