Wonen, Zorg en Welzijn

Wat de Werkgroep WZW wil bereiken

Als Ouderennetwerk van de PvdA willen we functioneren als netwerk van ouderen in onze partij. Dat geldt ook voor onze werkgroep WZW. Graag horen we ook van u welke ervaringen, ideeën, goede initiatieven en gedachtes u hebt over de onderwerpen die wij willen oppakken. We zullen de inbreng die we van u en van andere deskundigen ontvangen verwerken in een advies aan Tweede Kamer fractie en partijbestuur. We zullen ons werk ook terugkoppelen aan u via deze website. We hopen op veel reacties van uw kant.

 

23 juni 2016

In verkiezingsprogramma: herstel nodig voor kwetsbare groepen

Lees dit artikel hier

 

2 mei 2013

Mini symposium Wonen, zorg en Welzijn succesvol op congres.

Om de lokale afdelingen te faciliteren bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma 2014, heeft de werkgroep WZW het advies vertaald naar 10 essentiële uitgangspunten* voor een integraal en lokaal WZW beleid.
Op een minisymposium, in de pauze van het congres op 27 april jl is een levendige discussie gevoerd over het huidige kabinets en PvdA beleid en hoe daar lokaal mee om te gaan.
Lees hier het programma.

PvdA_minisymposium congres 27-4-2013

31 maart

10 essentiële punten voor een integraal en lokaal WZW beleid

In het regeerakkoord zijn vergaande maatregelen aangekondigd om de verzorgingsstaat ook voor de toekomstige ouderen veilig te stellen. Daarbij is voor lokale overheden een cruciale rol weggelegd om deze transities om te zetten in lokaal WMO beleid. Enige maanden geleden heeft het ONP het advies gepresenteerd “OUDEREN, WONEN, WELZIJN EN ZORG”; naar een oplossingsrichting voor de vergrijzingspiek. Dit advies is opgesteld door de werkgroep WWZ en bevat een visie op de problematiek, de uitwerking van deze visie in drie thema’s en een aantal mogelijke oplossingen. Om de lokale afdelingen te faciliteren bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma 2014, heeft de werkgroep WWZ het advies vertaald naar 10 essentiële uitgangspunten voor een integraal en lokaal WWZ beleid.

10_punten voor LAO flyer_1_ _2_