regio-groepen

Regionale en lokale werkgroepen hebben geen hiërarchische relatie met het ONP. Regionale en lokale werkgroepen ouderen(beleid) kunnen een beroep doen op de infrastructuur van het ONP voor verbinding, communicatie en/of samenwerking op basis van specifieke afspraken.

Klik op de provincienaam hierboven om te kijken of, en zo ja, welke regionale en lokale werkgroepen zich bij het ONP hebben aangesloten.

Wilt u als regionale of lokale werkgroep zich verbinden met het ONP stuur dan een mail naar ouderennetwerk@pvda.nl met daarin vermeld uw contactgegevens.

Laatst gewijzigd op 26 november 2016