Coördinatiegroep

André van Dokkum

André van Dokkum

Voorzitter ONP; lid van werkgroepen AIP en Europa

Luuc Christensen

Luuc Christensen

Lid werkgroep WZW en wnd. secretaris ONP

Fred Plantinga

Fred Plantinga

Penningmeester ONP; lid werkgroep AIP

Baukje van Hes

Baukje van Hes

Toekomstig penningmeester ONP en lid werkgroep WZW

Fred Cohen

Fred Cohen

Lid coördinatiegroep

Frank Duijnhouwer

Frank Duijnhouwer

Coördinatiegroep en lid werkgroep AIP

Bertus Spaansen

Bertus Spaansen

Secretaris werkgroep WZW

Jan Hofsté

Jan Hofsté

Lid coördinatiegroep, trekker werkgroep Europa en lid werkgroep AIP

Redactie

Redactie