Door op 23 juni 2013

Drie adviezen

De Landelijke Adviesgroep Ouderen Lao  heeft in januari 2013 een drietal adviezen  geformuleerd op het gebied van AOW en pensioen: 

 

Advies inzake wijziging ingang AOW __

Advies inzake belasting FTT _

Advies korting innovatiebudget Brussel __