Door Redactie op 5 oktober 2017

Netwerkbijeenkomst Ouderen op 28 oktober voor leden van de PvdA

Op 28 oktober vindt een bijeenkomst plaats voor alle leden die zich bij het Ouderen Netwerk hebben aangesloten. Doel is te spreken over actuele politieke zaken en over de gang van zaken binnen de partij. Verder worden de aanwezigen uitgenodigd hun ervaringen te vertellen met gemeentelijk en provinciaal beleid, voor zover dat beleid (ook) voor ouderen van groot belang is.
Andere leden van de PvdA zijn ook van harte welkom. In het bijzonder denken wij daarbij aan regionale en lokale werkgroepen ouderen(beleid) binnen onze partij.

Hoofdpunten in het programma
De coördinatiegroep van het ONP heeft als programma de volgende hoofdpunten voor ogen:

  1. De gevolgen van het regeerakkoord van Rutte III
  2. De toekomst van (het beleid van) de PvdA en de mogelijke rol van het ONP daarin
  3. De ervaringen van de aanwezigen met provinciaal en gemeentelijk beleid, voor zover dat een grote invloed heeft of kan hebben op het leven van ouderen.

De coördinatiegroep doet zijn uiterste best om een lid van de Kamerfractie aanwezig te laten zijn.
Bijzondere omstandigheden daargelaten zal partijbestuurder Harry Vogelaar aanwezig zijn.

Locatie en tijd
De bijeenkomst op 28 oktober wordt gehouden in het PvdA-kantoor, Van Brammendreef 159 in Utrecht-Overvecht. Het is ca. 12 minuten lopen van het NS-station Overvecht.
Aanvang 13.30 uur, inloop vanaf 13.30 uur. De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 17.00 uur.
Het is niet nodig om uw komst van te voren te melden.

Definitief programma
Het definitieve programma wordt zo spoedig mogelijk op deze website bekend gemaakt.

Voor het laatst bewerkt op 5 oktober 2017