Door op 4 maart 2014

De werkgroep WZW van het Ouderennetwerk PvdA

WZW staat voor Wonen Zorg Welzijn.

Deze werkgroep houdt zich daarmee bezig, speciaal gericht op de directe belangen van ouderen en de problematiek van de vergrijzing van de samenleving. Daarbij gaat het er om de discussie in de partij op gang te brengen over de gevolgen de vergrijzing en over mogelijke oplossingsrichtingen. Vooral de trend dat ouderen langer thuis blijven wonen en daartoe tot op hoge leeftijd in staat moeten zijn heeft onze aandacht. Op zich is dit een goede ontwikkeling, maar er moet wel aan een paar voorwaarden worden voldaan.

Er moeten geschikte woningen voor ouderen zijn, in de buurt van voorzieningen, OV en zorg. Ook vraagt het erom dat goede afspraken tussen gemeenten, corporaties en zorgpartijen worden gemaakt die dan de zorg aan huis moeten leveren. Kleinschaligheid van die zorg, op maat, op buurtniveau, lijkt ons niet alleen prettig voor de oudere, maar het zou ook wel eens goedkoper kunnen zijn. Een evaluatie van de geleverde zorg, de effectiviteit en de waardering van de klanten ontbreekt nu veelal. Het is belangrijk dat onze partij daar aandacht aan besteedt.

Waardering voor het vak verzorgende is ook belangrijk, gezien het feit dat we de piek van de vergrijzing nog niet hebben bereikt, en er dus nog tot 2040 meer verzorgenden nodig zullen zijn dan voorheen. Maar ook de moderne technologie kan helpen om die zorg beter en goedkoper te maken. Daarvoor moeten de middelen er zijn en het besef dat hier een wereld te winnen is.

De werkgroep heeft een uitgebreid advies uitgebracht aan Partijbestuur en Kamerfractie over de volledige breedte van het werkveld Wonen-Zorg-Welzijn en de uitdaging die onze samenleving te wachten staat. De werkgroep heeft daarin richtingen aangegeven over wat de keuzes zijn die onze partij zou moeten maken. Dit advies zullen we in de komende tijd verder verdiepen en per onderdeel uitwerken.

OPROEP: Bent u geïnteresseerd in het aandachtsveld van de werkgroep WZW? Of hebt u een belangrijke inbreng daarin te leveren omdat u ervaring hebt of ideeën die de moeite van het verspreiden waard zijn?

Laat het ons weten en schrijf u in bij het Ouderen Netwerk van de PvdA, met de notering van het aandachtsveld WZW. U wordt dan op de hoogte gehouden van onze activiteiten, en wij weten u te vinden als het gaat om de bundeling van gezamenlijke krachten. e-mail: ouderennetwerk.pvda@ziggo.nl.