Door op 6 februari 2014

Enige relevante pensioengegevens

Verschillende pensioenfondsen hebben laten weten dat ze de pensioenen volgend jaar niet gaan korten. Het ABP gaf zelfs door dat de korting die vorig jaar werd toegepast weer wordt geschrapt. Voordat we nu met z’n allen hoera gaan roepen, is het goed om toch enige gegevens op een rijtje te zetten. Laten we ons voornamelijk tot het ABP beperken, maar hetzelfde geldt voor talloze andere pensioenfondsen.

Een gemiddelde ABP-er krijgt door de aangekondige maatregel er weer rond de € 50 per jaar bij. Dat is goed nieuws, maar het is wel zo dat diezelfde gemiddelde ABP-er (gemiddeld is € 10.000 aanvullend bruto pensioen) er al sinds 2009 rond de € 77 per maand! kwijt is geraakt doordat het pensioenfonds de pensioenen niet heeft geindexeerd. De oorzaak daarvan is de, door de overheid verplicht voorgeschreven, absurd lage rekenrente om de dekkingsgraad te berekenen die 104,3% van de lopende en komende pensioenverplichtingen moet bedragen. Dat de rendementen van de pensioenfondsen vele malen hoger zijn dan die absurd lage rekenrente doet vermoeden, mag als een bekend gegeven worden verondersteld. Interessant is het antwoord op de vraag of de rijksoverheid ons bewust in de tekorten praat. Het zou goed zijn om er eens een team van actuarissen naar te laten kijken en te berekenen wie gelijk heeft. Degenen die volhouden dat we voor het lapje gehouden worden, of de rijksoverheid? Met het effect van de overheidsmaatregelen die vorig jaar op ons zijn losgelaten, zijn de gepensioneerden al rond de €100 per maand kwijt.

Over alle pensioenfondsen genomen, heeft het uitblijven van de indexatie geleid tot een groot gat in de koopkracht dat inmiddels is opgelopen tot een bedrag tussen de €500 en €1.000. De indexatieachterstand van het ABP is ondertussen opgelopen tot ongeveer 7¼%. Over alle pensioenfondsen genomen, is de indexatieachterstand rond de 13%. Kortom, de indexatie-achterstand heeft tot nu toe al een behoorlijk gat geslagen in de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden. Wat de resterende regeerperiode van Rutte2 voor ons nog in petto heeft, is niet te voorspellen. Omdat we op dit moment feitelijk geregeerd worden door de Christen Unie en de Staatkundig Gereformeerde Partij zouden we misschien kunnen uitgaan van de Bijbelse gedachten: “Doe wel en zie niet om” en “Laat uw rechterhand niet weten wat uw linker doet” .