Door Werkgroep WZW op 23 juni 2016

In verkiezingsprogramma: herstel nodig voor kwetsbare groepen

De PvdA heeft zich ingezet om het zorgstelsel zodanig te moderniseren dat ook voor latere generaties de zorg betaalbaar en beschikbaar blijft. Kwetsbare groepen zijn echter uit de boot gevallen. In de komende bestuursperiode zal de PvdA zich daarom moeten richten op herstel op weg naar ‘De stip op de horizon’. 

De uitgangspunten voor deze transities tijdens de huidige bestuursperiode onderschrijft het Ouderen Netwerk PvdA (ONP) nog steeds. Bij de haast om de gewenste en noodzakelijke transities te realiseren hebben zich ontwikkelingen voorgedaan, die nadelig uitpakten voor kwetsbare groepen uit onze samenleving. Het is nu zaak om in de komende tijd te herstellen wat er voor deze groepen mis is gegaan.

Het ONP heeft in een tiental punten zijn ideeën verwoord over wat er in de komende jaren moet gebeuren. Het document is een bijdrage aan de voorbereiding van het PvdA-verkiezingsprogramma.

De aanwezigen tijdens de netwerkbijeenkomst op 2 juni 2016 hebben ingestemd met deze bijdrage.

Lees de 10 punten voor het verkiezingsprogramma van de PvdA

Werkgroep WZW

Werkgroep WZW

Lees hier de samenstelling van de Werkgroep Wonen Zorg Welzijn

Meer over Werkgroep WZW