Door Redactie op 3 januari 2017

Motie ‘Armoede en volwaardig levensonderhoud’

Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering zijn er tussen 2008 en 2016 behoorlijk in inkomen op achteruit gegaan. Het ONP vraagt het Congres van de PvdA om het partijbestuur en de Kamerfractie dringend te verzoeken nog vóór de verkiezingen een actieplan te ontwikkelen om 4 jaar lang de AOW en de aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen jaarlijks met 1% extra te verhogen en voor sommige noodzakelijke, maar niet-luxe goederen de BTW te verlagen naar 6%.

Dit is de kern van de motie die de coördinatiegroep van het Ouderen Netwerk PvdA (ONP) samen met Allard Tamsma heeft opgesteld. Op 2 januari is deze motie onder de naam ‘Armoede en volwaardig levensonderhoud’ in de ‘Ledenkamer’ van de PvdA ingevoerd.

Het ONP roept leden van de PvdA op om steun te betuigen aan deze motie. Er zijn eerst minimaal 100 steunbetuigingen nodig. In de Ledenkamer kunnen zij t/m maandagmorgen 9 januari 10.00 uur terecht. Vervolgens worden de actuele moties die minimaal 100 steunbetuigingen hebben gekregen van dinsdag 10 januari 23.59 uur t/m vrijdag 13 januari 10.00 aan alle leden voorgelegd in de online enquête: het zogeheten Stemlokaal. Hierin kunnen zij hun stem uitbrengen op onze en de andere moties.

Wanneer leden van de PvdA inloggen in de Ledenkamer en vervolgens op deze link klikken, komen zij rechtstreeks bij deze motie met nummer 778 uit.