Door Redactie op 18 februari 2019

ONP zoekt meer leden voor de werkgroep Europa

Het Ouderen Netwerk PvdA (ONP) zoekt uitbreiding voor de inhoudelijke werkgroep Europa. Op dit moment maken 4 leden deel uit van de werkgroep.

Opzet ONP

Het ONP  is destijds ingesteld door een congresbesluit als Landelijke Adviesgroep Ouderenbeleid (LAO). Tegenwoordig is het één van de netwerken binnen de partij. Op dit moment zijn 518 leden van de PvdA bij het ONP aangesloten.

Het ONP heeft 3 inhoudelijke werkgroepen:

 1. Welzijn, zorg en wonen (WZW),
 2. Arbeid, inkomen en pensioen (AIP)
 3. Europa (EU), van hieruit onder meer actief in de Europese Senioren Organisatie (ESO) te Brussel.

Deze 3 inhoudelijke werkgroepen zijn vertegenwoordigd in de Coördinatiegroep Ouderen Netwerk.

Over de inhoudelijke werkgroep Europa

Tot de (beoogde) opgaven en activiteiten van de werkgroep behoren:

 • Afvaardiging naar congressen en seminars van de ESO (European Senior Organisation) en van de PES (Party of European Socialists);
 • Onderhouden van contacten met PvdA delegatie in het Europees Parlement;
 • Inbreng punten betreffende Senioren beleid met Europees aspect bij de onze fracties in de Eerste en Tweede Kamer en in het Europees Parlement, alsmede bij ESO en eventueel bij de landelijke PvdA-werkgroep  Europa;
 • Op de hoogte blijven van huidige Europese ontwikkelingen via bijeenkomsten, literatuur en internet;
 • Beoordelen en eventueel amenderen van beleidsvoorstellen van het PES of beleidsvoorstellen die seniorenbeleid raken en die behandeld worden in de Eerste en Tweede Kamer;
 • Uitwisseling van ervaringen en best practises met andere sociaal-democratische Europese ouderen organisaties;
 • Het schriftelijk en mondeling internationaal kunnen communiceren, met als basis-werktaal Engels;
 • Op generalistische wijze kunnen reflecteren op relevante ouderendossiers zoals: werk, inkomen, pensioen, wonen, welzijn, zorg, mobiliteit.

Belangrijke inhoudelijke thema’s (Basis ESO 12 punten-programma) zijn onder andere:

 • Werk, pensioenen en inkomen, bestaanszekerheid
 • Gezondheidszorg
 • Mobiliteit
 • Mensenrechten en rechtspositie ouderen
 • Intergenerationele solidariteit
 • De gevolgen van mondialisering voor oudere
 • Geneesmiddelen en farmaceutische industrie


Meer informatie

Die kunt u krijgen van André van Dokkum, voorzitter van het ONP en lid van de werkgroep Europa, 079-3416564. Bij André kunt u ook uw belangstelling voor deelname aan de werkgroep laten blijken.
Via onderstaande links kunt u zich ook een beeld vormen van het brede terrein, waarop de werkgroep actief is.